Projektowanie wnętrz

Projekt wnętrza to dogłębna analiza warunków układu przestrzeni domu, mieszkania czy biura, dostosowanie jej maksymalnie do oczekiwań funkcjonalnych i estetycznych przyszłych użytkowników. Projekt wnętrza to wyznaczenie głównych linii-osi wnętrza, stworzenie kompozycji sufitów, podłóg, ścian - podziałów zmierzających do uzyskania spójnej stylistycznie przestrzeni. Kompleksowy projekt architektury wnętrz obejmuje również projekty mebli nierozerwalnie związanych z zaprojektowaną przestrzenią oraz wszystkich elementów stanowiących o całości kompozycyjnej wnętrza.

Na wykonanie projektu wnętrza składa się kilka etapów:

  • wykonanie dokładnych pomiarów, które są podstawą do wykonania rysunków technicznych,
  • przeprowadzenie ankiety projektowej służącej do określenia dokładnego potrzeb i oczekiwań klientów,
  • zaaranżowanie pomieszczenia oraz stworzenie wizualizacji 3D (2 wersje),
  • spotkanie z klientem w celu prezentacji projektu oraz wybór projektu do realizacji,
  • nadzór nad przebiegiem projektu zgodnie z założeniami aż do jego sfinalizowania.

Każdy z przygotowanych przeze mnie projektów zawiera szczegółowy opis wykorzystanych materiałów, sposobu ich układania oraz informacje niezbędne do poprawnego wykonania projektu. Tylko szczegółowo przygotowany projekt, który zawiera opis i rysunki techniczne pozwala prowadzić prace projektowe w sposób ciągły i bez zbędnych problemów.


Poprzednia strona: Oferta Następna strona: Mieszkanie 13